Burmistrz Gołdapi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi - zarządzenie nr 323/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku.

Treść ogłoszenia opublikowano na stronie internetowej: www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gołdap: bip.goldap.pl.

http://www.goldap.pl/pl/229/26623/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-domu-kultury.html 

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading