Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrał gminy i sołectwa do współpracy w ramach inicjatywy Samorządu Województwa dotyczącej ,,Odnowy wsi”. Na liście 35 wybranych podmiotów znalazła się Gmina Gołdap i Sołectwo Botkuny. Korzyścią dla gminy i zgłoszonego sołectwa jest możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach na temat tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji, a także możliwości udziału w innych inicjatywach w kolejnych latach, które będą dedykowane społecznościom terenów wiejskich, w miarę możliwości budżetowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sołectwo Botkuny liczy ponad 400 mieszkańców. Miejscowości, które wchodzą w jego skład to: Botkuny, Bronisze, Czarnówko Wielkie, Jurkiszki, Kolniszki oraz Szyliny.

Uchwała w sprawie wyboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku dostępna jest pod linkiem: https://bip.warmia.mazury.pl/akty/13825/uchwala-w-sprawie-wyboru-gmin-wiejskich-i-miejsko-wiejskich-ktore-utworzyly-solectwa-do-wspolpracy-w-inicjatywie-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-dotyczacej-odnowy-wsi-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-od-2019-roku.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading