Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi wyróżniona przez Instytut Badań Marki certyfikatem „Bezpieczna placówka oświatowa”.

Uhonorowanie tytułem „Bezpieczna Placówka Oświatowa” to wyraz uznania dla jednostek edukacyjnych wobec ich wieloletniej bezwypadkowej działalności, jak również skuteczności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i podopiecznych na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

Dobro uczniów, zwłaszcza poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie, jest podstawowym priorytetem gołdapskiej „Dwójki”. Dzieciaki mają w sobie dużo energii, są bardzo kreatywne, nie mają czasu na nudę, są ciągle w ruchu. Nad ich bezpieczeństwem czuwają wszyscy pracownicy. Cieszy więc docenienie działań i znalezienie się Szkoły na ogólnopolskiej liście bezpiecznych placówek.

Szkołę jako Bezpieczną Placówkę Oświatową wskazali mieszkańcy Gołdapi. Warto dodać, że SP2 otrzymała Certyfikat jako jedyna placówka w gminie Gołdap i jako jedna z czterech w województwie warmińsko - mazurskim.

http://bezpiecznaplacowka.com/woj-warminsko-mazurskie/1300-szkola-podstawowa-nr2-im-marszalka-jozefa-pilsudskiego-w-goldapi

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading