30 lipca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi – część I – Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”.

Prace związane z budynkiem OPS obejmować będą m.in. docieplenie ścian piwnic, posadzek, dachu budynku, a także zostanie wykonana mechaniczna wentylacja podpiwniczenia. Roboty mają ruszyć w sierpniu, natomiast zakończyć w październiku tego roku.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji inwestycji to 469419,59zł.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading