Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap” – część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej.

Prace, realizowane w ramach inwestycji mają polegać na rozbudowie Promenady Zdrojowej, a dokładnie zamknięciu pętli zdrojowej. Roboty obejmą m.in. budowę ciągów pieszo – jezdnych (chodnik, ścieżka rowerowa oraz ulica) , budowę parkingu z 42 miejscami postojowymi, budowę oświetlenia drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z wypustami i przepompownią. Prace mają zakończyć się na początku listopada. Inwestycja kosztować ma ok. 2,1 mln zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading