Pierwsze instytucje już przystąpiły do programu „Weterani są wśród nas – Gołdap przyjazna Weteranom”. 24 czerwca Burmistrz Gołdapi podjął zarządzenia ws. cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Domu Kultury w Gołdapi oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W przypadku DK wprowadzono bilety ulgowe dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych. Natomiast OSiR zaproponował 50 % ulgi w opłatach i cenach dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie z następujących usług: siłownia, lodowisko "Biały Orlik", wypożyczalnia i serwis nart biegowych oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz karnety na pływalnię. Dodatkowo weteranom oraz weteranom poszkodowanym przysługują również bilety ulgowe.

Program „Weterani są wśród nas – Gołdap przyjazna Weteranom” Rada Miejska w Gołdapi przyjęła w maju tego roku. Jego celem jest ułatwienie weteranom i weteranom poszkodowanym dostępu do atrakcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, a także możliwość korzystania z ulg finansowych w różnych podmiotach.

Do udziału w programie mogą przystąpić instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów. Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie goldap.pl w zakładce: Gołdap przyjazna Weteranom.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading