REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Konferencja pod nazwą „Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego miasta (eko i smart city): rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe” odbyła się 28 maja w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi. To międzynarodowe wydarzenie już po raz siódmy zorganizowała gmina Gołdap we współpracy z Rosyjskim Uniwersytetem Kooperacji w Kaliningradzie. W programie znalazły się wykłady na temat administracji cyfrowej, współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu miejskim czy gospodarowania odpadami. Jednym z wątków konferencji był również temat udziału Gołdapi w światowym ruchu Cittaslow.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.