REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


25 maja delegacja z Gminy Gołdap uczestniczyła w uroczystościach związanych z 295 rocznicą nadania praw miejskich miastu Gusiew. W organizowanych z tej okazji wydarzeniach udział wziął Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi wraz z zastępcą Jackiem Morzym, a także Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi z grupą miejskich radnych. W wyjeździe uczestniczyła również Halina Wojtanis Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i gratulacji włodarzom Gusiewa i jego mieszkańcom. W ostatnim czasie gołdapska biblioteka zorganizowała wystawę pn. ,,Literatura rosyjska”, na otwarcie której przybyła delegacja z partnerskiego miasta, a która przygotowana została w związku z przypadającą w bieżącym roku 15. rocznicą podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gusiewem i Gołdapią. Na 17 czerwca Biblioteka zaplanowała spotkanie z prof. Krzysztofem Szatrawskim ,,Literatura Obwodu Kaliningradzkiego”. Gmina Gołdap mimo utrudnionych procedur granicznych związanych z ruchem wizowym pomiędzy Polską a Rosją, chce kontynuować i rozwijać partnerskie kontakty z rosyjskim sąsiadem, szczególnie w dziedzinie kultury, sportu czy wymian młodzieży. Warto dodać, że 17 sierpnia odbędzie się jubileuszowy 25. Półmaraton Gusiew Gołdap. Przy tej okazji przypominamy, że jeszcze przez 3 dni czekamy na prace do konkursu plastycznego. Termin składania prac upływa 31 maja, regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.goldap.pl/pl/229/26074/konkurs-plastyczny.html

Urząd Miejski w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.