REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Oświata w Gminie Gołdap jest na wysokim poziomie. Widać to po osiągnięciach uczniów naszych szkół na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Dzięki nakładom finansowym, w tym pozyskanym środkom zewnętrznym, nasze dzieci korzystają z nowoczesnego sprzętu, uczestniczą w różnego rodzaju projektach oraz wymianach, a także są kształcone przez wykwalifikowaną kadrę. Dopełnieniem tego jest możliwość nauki w komfortowych warunkach. W niedługim czasie, budynki trzech miejskich szkół podstawowych zyskają nowy wygląd.

Gmina Gołdap otrzymała właśnie pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania wniosku pn. ,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi”.Koszt inwestycji to 4 795 885,13 złotych, z czego 3 854 562,43 złotych stanowić będzie dofinansowanie Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia pożądanego stanu budynków objętych projektem przewiduje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego (wraz z uwzględnieniem w każdej ze szkół usprawnień dla osób niepełnosprawnych - zakupie schodołazu), polegającego na:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi:

 • wymianie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania;
 • wymianie wewnętrznego systemu oświetleniowego na energooszczędne LED;
 • modernizacji systemu wentylacyjnego sali gimnastycznej poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem;
 • montaż pompy ciepła o mocy 40 kW;
 • ociepleniu ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i łącznika płytami styropianowymi gr. 4cm;
 • ociepleniu dachu budynku szkoły płytami z wełny mineralnej gr. 25cm wraz z wymianą pokrycia dachowego na nową blachodachówkę w kolorze ceglastym;
 • ociepleniu i wykonaniu izolacji pionowych ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu;
 • wykonaniu opaski zewnętrznej betonowej i z kostki typu polbruk,
 • wymianie jednego okna w budynku sali gimnastycznej;
 • montażu 84 szt. paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku sali gimnastycznej (moc pojedynczego panelu 250 W – łączna moc zainstalowanych paneli 21 kW;

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi:

 • ociepleniu ścian zewnętrznych nad ziemią,
 • zamurowaniu wnęk okiennych przy oknach,
 • izolacji stropów między kondygnacją użytkową a nieużytkową,
 • uzupełnieniu pokrycia dachowego w płotki przeciw śnieżne i nową podbitkę,
 • wymianie obróbek blacharskich - rynien i rur spustowych,
 • wymianie drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz okien drewnianych,
 • wymianie instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych i osprzętu,
 • wykonaniu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz rozbudowie rozdzielnic elektrycznych;
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej,
 • wymianie kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na kocioł na biopaliwo,
 • montażu pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej o mocy 20 kW,
 • montażu na dachu budynku 118 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 29,5 kW.

Zakończenie całego projektu zaplanowano na 30 września 2020 roku.

Warto również przypomnieć, że Gmina Gołdap pozyskała także dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dzięki przynależności do Stowarzyszenia Miast Cittaslow, na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Niedługo, po zakończeniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi, rozpoczną się prace inwestycyjne. Zakres planowanych prac to przede wszystkim wykonanie izolacji termicznej budynku, a także usprawnienie systemów grzewczych. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 września 2019 roku.

Inwestycje w gołdapskie szkoły zwiększą ich efektywność energetyczną, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska naturalnego, a równocześnie stworzą nową, przyjemną przestrzeń do nauki uczniom.


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.