29 kwietnia delegacja z Gminy Gołdap w składzie: Jacek Morzy - Zastępca Burmistrza Gołdapi, Anna Rawinis - Sekretarz Gminy oraz Justyna Charkiewicz z Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Gołdapi odwiedziła miasto partnerskie Sakiai na Litwie. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw realizowanego wspólnie projektu ,,Parki przyjaźni 2" oraz planów współpracy w ramach czwartego naboru wniosków Programu Interreg V - A Litwa Polska zaplanowanego na czerwiec - wrzesień 2019.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading