Gmina Gołdap przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji, której celem jest promocja wiedzy o czerniaku i metodach jego skutecznej profilaktyki, realizowanej przez Studenckie Koła Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.W ramach tej akcji odbywają się poświęcone profilaktyce czerniaka lekcje w pięciu gminnych szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie i Szkole Podstawowej w Pogorzeli. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli i pedagogów. Materiały do zajęć zostały opracowane przez Akademię Czerniaka, której nadrzędnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki. Po zajęciach uczniowie będą znali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też odróżniania zmian na skórze posługując się zasadą „ABCDE”. Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.

Akcja potrwa w szkołach do czerwca br. Poniżej prezentujemy Państwu materiały: https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sparing

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading