Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z zastępcą Jackiem Morzym oraz Starostą Gołdapskim Marzanną Wardziejewską uczestniczyli w konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek”. Zorganizowana została w Brukseli w dn. 5-6 marca przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Posła do Europarlamentu Krzysztofa Hetmana oraz Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”. Podczas konferencji burmistrzowie zaprezentowali w Parlamencie Europejskim ideę sieci miast Cittaslow, dyskutowano na temat środków finansowych Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miasteczek, które utworzyły w naszym województwie stowarzyszenie Cittaslow. Ponadto w Domu Polski Wschodniej odbyło się kilka spotkań z polskimi przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiano o obecnej i przyszłej perspektywie finansowej, polityce spójności, rozwoju regionalnym, Wspólnej Polityce Rolnej, zadaniach Komisji Europejskiej dotyczących zdrowia w kolejnej perspektywie finansowej, a także o przyszłym Erasmusie 2021-2027 i możliwościach uczestnictwa. Dyskutowano też na temat wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce, w tym RPO Warmia Mazury i roli Komisji Europejskiej w tym procesie, a także na temat zatrudnienia i polityki społecznej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading