Straż Miejska w Gołdapi informuje, że prowadzi działania pod nazwą „Pieszy z odblaskiem”. Strażnicy pełniący służby patrolowe na terenie gminy Gołdap, zgodnie ze swoimi uprawnieniami kontrolują, czy osoby poruszające się pieszo po drogach po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używają elementów odblaskowych.

Zgodnie z art.11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym: „ Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

Niestosowanie się do w/w zasad jest wykroczeniem z art.97 kodeksu wykroczeń za które może być nałożona kara grzywny w wysokości do 100 zł.

Komendant Straży Miejskiej
Paweł Werchowicz


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading