15 listopada 2018 r. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przekazał przedstawicielom trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołdap, wyposażenie i sprzęt ratownictwa medycznego zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. W uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Wojciech Szczepanik oraz druhowie jednostek OSP.

Jednostka OSP Górne otrzymała zestaw medyczny PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz detektor wielogazowy MSA ALT 4X. Do jednostki OSP Grabowo trafił zestaw medyczny PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, a także pilarka do drewna SHTIL. Natomiast OSP Dunajek został wyposażony w latarkę akumulatorową PELI 3315R Z1 oraz pilarkę do drewna SHTIL.Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko- mazurskiego do składania wniosków w ramach XIV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 29 196,09 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 294,91 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading