Najmłodsi mieszkańcy wsi Bronisze mają nowe miejsce do zabawy. W ramach kolejnej inwestycji w gminie Gołdap wykonano niwelację terenu, przewieziono kruszywo oraz zamontowano zabawki.

Całkowita wartość inwestycji to prawie 40 tys. zł, z czego połowa pochodzi z funduszu sołeckiego 2017, a pozostała kwota z tego roku z budżetu gminy.


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading