Sołectwa gminy Gołdap korzystają z dobrej pogody i realizują inwestycje zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zaplanowane na ten rok są rekordowe i wynoszą prawie 540 tys. złotych.

W miejscowości Jany oddano do użytku wiatę, która będzie miejscem letnich spotkań społeczności wiejskiej. Koszt tej inwestycji to ponad 9 tys. złotych.

W Rudziach (sołectwo Nasuty) powstał plac zabaw. Teren pod inwestycję zniwelowano. Zakupiono i zamontowano zabawki - dwie huśtawki wagowe, bujak i zestaw do ćwiczeń. Koszt tych działań ponad to 27 tysięcy złotych. W przyszłości teren placu zabaw zostanie ogrodzony.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading