W związku z pogłębiającą się suszą podajemy do wiadomości informację burmistrza Gołdapi Tomasza Luto: W punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi dostępne są wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą w uprawach rolnych. Na podstawie złożonych wniosków wystąpimy do wojewody warmińsko-mazurskiego o uruchomienie powołanej do szacowania szkód komisji.

Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce – co i gdzie załatwić - ochrona środowiska – ochrona przyrody – rolnictwo (wzór wniosku rolnika-zgłoszenie szkód). Wniosek dostępny jest również na www.goldap.pl. Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski należy niezwłocznie złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców – pokój nr 3 (parter).

http://www.goldap.pl/pl/229/24136/uwaga-susza-.html

Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Skok – tel. 87-615-60-54

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading