Loading

Do 31 maja można w Urzędzie Miejskim w Gołdapi składać wnioski o dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Dofinansowanie może objąć działania konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku usytuowanym na terenie gminy Gołdap i wpisanym do rejestru. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja przyznana przez gminę może sięgnąć do 50% nakładów koniecznych na wykonanie zaplanowanych przez wnioskodawcę działań.

Wnioski należy kierować do Burmistrza Gołdapi za pośrednictwem Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi. W budżecie gminy na wsparcie ochrony zabytków zaplanowano w tym roku 50 tys. złotych. O przyznaniu środków zadecyduje Rada Miejska w Gołdapi w oparciu o wniosek Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto.

Szczegółowy opis zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap zawierają: Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku oraz Uchwała Nr LVI/367/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 kwietnia 2018 roku dostępne na stronie www.goldap.pl

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.