Loading

Zastępca burmistrza Gołdapi Jacek Morzy spotkał się w piątek, 13 kwietnia, z Tomaszem Heese - profesorem Politechniki Koszalińskiej sprawującym nadzór naukowy nad procesem aplikacji glinki bentonitowej w projekcie rekultywacji Jeziora Gołdap. Pierwszy rzut wypadł pomyślnie i trwają przygotowania, by specjalna barka rozprowadziła kolejne 150 ton preparatu, który zwiąże zawarte w wodzie biogeny i pozbawi sinice możliwości niekontrolowanego rozrostu.

Kolejne spotkanie zastępcy burmistrza również było związane z rozwojem turystyki i funkcji uzdrowiskowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzący na terenie Gołdapi badania właściwości leczniczych klimatu. Na podstawie wyników tych badań gmina złoży w Ministerstwie Zdrowia operat potwierdzający jej uzdrowiskowe walory. Dokument taki należy przygotować raz na 10 lat.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.