Loading

Zastępca Burmistrza Gołdapi Jacek Morzy spotkał się w piątek, 6 kwietnia, z przedstawicielem Kreisgemeinschaft Goldap Stefanem Grigatem. Rozmowa dotyczyła współpracy przedstawicieli mieszkańców dawnych Prus Wschodnich i gminy Gołdap przy uporządkowaniu przedwojennego cmentarza położonego u zbiegu ulic Mazurskiej i Cmentarnej. Koszt prac związanych z uporządkowaniem i ogrodzeniem tego miejsca pokryje strona niemiecka. Gmina Gołdap wesprze działania związane m.in. z wycinką drzew składając wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Burmistrz Gołdapi został zaproszony do udziału w kolejnym zjeździe byłych mieszkańców zwanym SommerFest , które zaplanowano 21 lipca. W jego trakcie goście uroczystości będą mogli podziwiać makietę pałacyku myśliwskiego wybudowanego w Romintach dla cesarza Wilhelma II. Wyjątkowy, ze względu na liczne motywy skandynawskie, drewniany pałac został po II wojnie światowej zdemontowany i przeniesiony do Kaliningradu.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.