Loading
 
 
 
 

Dobra pogoda sprzyja pracom drogowym. Korzystają z niej drogowcy pracujący na terenie gminy Gołdap. Dzięki ich staraniom oraz odpowiednim nakładom finansowym w ostatnich tygodniach zostały ukończone i odebrane aż trzy inwestycje drogowe.

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Wronki Wielkie. Odcinek o długości około 190 metrów ma nową nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej Zmodernizowano też wjazdy o łącznej powierzchni 64m2 i zbudowano chodnik biegnący wzdłuż drogi. Koszt prac to ponad 172 tys. złotych (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 20 tys. złotych). W inwestycji partycypowało sołectwo Marcinowo przekazując kostkę brukową na wykonanie chodnika.

Zakończyły się też prace na ulicy Plażowej oraz na ulicy Topolowej. Dzięki dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, za ponad 500 tysięcy złotych, wykonano tam 1640m2 nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej oraz 334m2 chodnika. Nowo powstała jezdnia na ul. Plażowej ma długość 160 m, na ul. Topolowej 180 metrów. W ramach inwestycji wykonano również 210m2 wjazdów. Przy ul. Topolowej powstała kanalizacja deszczowa o długości 147m.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.