Loading
 
 
 
 

Urząd Miejski w Gołdapi uprzejmie informuje, że do 30 czerwca 2018 roku obowiązują harmonogramy odbioru odpadów komunalnych ustalone w II kwartale ubiegłego roku. Zostały one dostarczone właścicielom i zarządcom nieruchomości w czerwcu 2017 roku. Na terenie wiejskim harmonogramy były rozprowadzane przez sołtysów. Tygodniowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zamieszczane są także na stronie internetowej www.goldap.pl w zakładce Z URZĘDU. Harmonogram od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku został również zamieszczony na stronie internetowej www.czystagoldap.pl.tl.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.