Loading
 
 
 
 

Burmistrz Gołdapi ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego zgodnie z zarządzeniem nr 1161/I/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego.

Szczegóły na stronie: http://bip.goldap.pl/pl/1327/23149/zarzadzenie-nr1161-i-218-burmistrza-goldapi-z-dnia-3-stycznia-218r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-audytora-wewnetrznego.html
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.