Loading
 
 
 
 

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Gołdap trwają bezpłatne badania ukierunkowane na wykrycie wad postawy. Diagnostyce są poddawani wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 12 lat. Do końca semestru zostanie przebadanych 1600 dzieci. Procedura pozwoli na zdiagnozowanie dzieci, którym potrzebna jest pomoc specjalisty. Wskaże też grupę, którą warto jest objąć gimnastyką korekcyjną.

- Ponad połowa z przebadanych przeze mnie dzieci powinna uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych – mówi Sergiusz Adamowicz, lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. – Występują u nich, na szczęście dziś jeszcze niezbyt znaczne, fizjologiczne wady kręgosłupa. Znacznie rzadziej diagnozuję wady wrodzone. Lekceważenie tych wad uniemożliwia prawidłowy rozwój i doprowadzi w przyszłości do przewlekłych stanów chorobowych, bólów i obniżenia wydolności organizmu. Taki jest koszt spędzania czasu przed komputerem, telewizorem i na kanapie zamiast na rowerze i w basenie. Sumienne uczestnictwo we właściwie prowadzonych zajęciach może być bardzo pomocne w zniwelowaniu wad fizjologicznych.

Zajęcia korekcyjne w każdej ze szkół ruszą w już po feriach. Dzieci wymagające pomocy specjalisty otrzymują stosowną informację oraz zalecenia. Działania te są możliwe dzięki realizacji transgranicznego projektu Parki Przyjaźni 2. Przewidziano też wiele innych inicjatyw ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy Gołdap oraz promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Pozyskana na ten cel dotacja z programu INTERREG V-A Polska – Litwa wynosi prawie 1,8 miliona złotych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Administracją Rejonu Sakai.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.