Loading
 
 
 
 

Zakończyły się konsultacje dotyczące projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Dubeninki - Gołdap. Mieszkańcy Gołdapi złożyli aż 727 wniosków dotyczących alternatywnego wobec proponowanego przez Wojewódzki Zarząd Dróg przebiegu drogi nr 651 oraz wybudowania ciągu rowerowo-pieszego z Botkun do Pluszkiejm.

DW651 na terenie Gołdapi będzie biec ulicami Gumbińską, Zatorową, 1 Maja i Kolejową. Mieszkańcy wnioskowali o całkowite ominięcie miasta i poprowadzenie drogi wojewódzkiej po wschodniej stronie Gołdapi. Wszystkie 97 wniosków dotyczących tego postulatu zostało odrzucone. Zarząd Dróg Wojewódzkich swoją decyzję motywuje dużymi kosztami i czasochłonnością wykonania samej tylko analizy alternatywnego przebiegu drogi. Również prośba o przygotowanie dokumentacji projektowej ciągu rowerowo-pieszego nie została uwzględniona z powodu ograniczonych środków finansowanych i zaawansowania prac nad dokumentacją projektową. W tej sprawie wnioskowało aż 630 osób.

Konsultacje, których przeprowadzenie jest prawnym obowiązkiem inwestora, zorganizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy wsparciu katowickiej spółki Complex Projekt. Na stronie www.goldap.pl publikujemy podsumowanie konsultacji nadesłane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.