Loading
 
 
 
 

Trwa nabór wniosków do gołdapskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, jak rozdysponować kwotę 150000,00 złotych. Kwota ta została podzielona na pule na projekty realizowane na terenie miasta (100500,00 zł) i na terenie wsi (49500,00). Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który ukończył 16 lat. Należy dołączyć listę z zadeklarowanym w formie podpisu poparciem co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat. Wniosek w oparciu o specjalny formularz, można będzie złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 3 stycznia 2018. Wzory dokumentów oraz instrukcja wypełnienia wniosku znajdują się na stronie goldap.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności treść powyższej informacji.