Loading
 
 
 
 

Od 22 listopada rozpocznie się nabór wniosków do gołdapskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydują jak rozdysponować kwotę 150.000 złotych. Kwota ta została podzielona na pulę na projekty realizowane na terenie miasta (100.500zł) i na terenie wsi (49.500zł). Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który ukończył 16 lat. Należy dołączyć listę z zadeklarowanym w formie podpisu poparciem co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat. Wniosek, w oparciu o specjalny formularz, można będzie złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 3 stycznia 2018. Wzory dokumentów oraz instrukcja wypełnienia wniosku znajdują się na stronie goldap.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.