Loading

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Biurem Projektowo-Konsultingowym Complex Projekt zaprasza mieszkańców gminy Gołdap na konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją, poznania opinii na jej temat oraz uwzględnienia oczekiwań i potrzeb społecznych. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną kwestie związane z rozbudową drogi wojewódzkiej na odcinku przebiegającym przez tereny miasta Gołdap.

Termin spotkania: 22.11.2017 o godz. 11:00

Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, sala konferencyjna nr 1

Program spotkania: prezentacja multimedialna; dyskusja; składanie wniosków społecznych.

Uwagi do projektu będzie można wnosić na spotkaniu w dniu 22.11.2017 oraz do dnia 06.12.2017r. w sposób wskazany w formularzu do wniosku mieszkańców.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.