Loading

W styczniu 2018r. Ministerstwo Sportu i Turystki planuje ogłosić nabór wniosków na Otwarte Strefy Aktywności w ramach rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W ciągu 2 lat 100 milionów złotych ma pozwolić na utworzenie nawet 3 000 niewielkich, ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje lub spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę. Jedna gmina będzie mogła złożyć jeden wniosek na wiele stref. Regulamin naboru wciąż czeka na podpis ministra sportu i turystyki. Szczegółowe wymogi naboru nie są więc znane.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w zamyśle twórców programu to ogólnodostępne, plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej i umożliwiać wspólne podejmowanie aktywności fizycznej przedstawicielom różnych grup wiekowym. Obiekty powinny zostać zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni. Maja stać się one miejscem aktywności fizycznej dzieci, rodzin oraz osób starszych.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach. W wariancie podstawowym znajdzie się siłownia plenerowa składająca się z minimum 6 urządzeń oraz miejsce relaksu czyli ławki, plenerowy stół do gier planszowych lub stół do ping ponga. Szacunkowy koszt takiej strefy to 50 tys. złotych. Wariant rozszerzony wyceniono na 100 tys. złotych. W jego skład wejdzie dodatkowo sprawnościowy plac zabaw dla dzieci obejmujący co najmniej 3 zabawki rozwijające sprawność oraz ogrodzenie terenu. Każda ze stref musi obejmować plan zagospodarowania zieleni. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Turystyki ma wynosić od 50% do nawet 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku najmniej zamożnych gmin.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.