Loading
 
 
 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli wzięli udział w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Możesz odkryć siebie” w wykonaniu krakowskiego teatru „Kurtyna”. Przyjazd aktorów jest częścią szkolnego programu profilaktycznego „Wybieram sport zamiast używek”, napisanego przez Joannę Truchan i Annę Milewską współfinansowanego przez gminę Gołdap.

Spektakl przedstawia historię kilkunastoletniego ucznia szkoły podstawowej marzącego o sportowej karierze. Przypadkowa kontuzja na treningu niweczy te marzenia. Pasja, której realizacja ściśle wyznaczała porządek dnia – musi zniknąć. Pojawia się̨ nowa szkoła, nieznane środowisko rówieśnicze, i najważniejsze: konieczność zaspokojenia fundamentalnej potrzeby – akceptacji. Spektakl „Możesz odkryć siebie” zaczyna się od zmiany, którą jest wyznacznikiem dynamiki świata, ludzi młodych, próbujących zachować podmiotowość.

Nowe środowisko szkolne wypełnione jest zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, bezradnością, nietolerancją, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą̨ sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej tożsamości Droga, którą bohater spektaklu prowadzi widzów, to kolejne etapy podejmowania ważnych decyzji. Czy zaspokojenie potrzeby akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności?

Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź. Główny bohater podejmuje odpowiedzialną decyzję. Odnajduje on drogę̨ do poznania siebie, poświęcając czas na niesienie bezinteresownej pomocy.

- Spektakl bardzo podobał się uczniom i nauczycielom naszej szkoły – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli Monika Taudul. - Z teatrem „Kurtyna” współpracujemy od lat i każdy ich spektakl jest dobrze odbierany przez dzieci.

W ramach projektu profilaktycznego współfinansowanego przez gminę Gołdap „Wybieram sport zamiast używek” odbędą się zajęcie profilaktyczne dla rodziców, pogadanki z młodzieżą oraz powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.