Loading

Gołdapska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki otrzyma dofinansowanie w wysokości niecałych 418 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej trzytorowej z bieżnią prostą, skoczni do skoków w dal i rzutni do pchnięcia kulą.

Wniosek SP3 został w poniedziałek pozytywnie zaopiniowany podczas spotkania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość projektu to 1.265.609,54zł, z czego dofinansowanie wyniesie 417.600zł i będzie niższe od wnioskowanego o 51,15zł. Inwestycja dofinansowana będzie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.