W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych wszedł w życie przepis, który przewiduje, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe wyłącznie do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet  zostaną wyłączone.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że gmina Gołdap zapewnia możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów posiadających właściciela oraz pokrycie 100% kosztów zabiegów sterylizacji kotek lub kastracji kotów wolno żyjących pozostających pod opieką społecznych opiekunów.

Dziś (22 lipca br.) na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odbyły się przypadające w 102. rocznicę powołania Policji Państwowej.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że 23 lipca br. (piątek) Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi czynny będzie do godziny 14:30.


Wyrazy głębokiego współczucia
Markowi Borkimowi Sołtysowi Sołectwa Siedlisko
z powodu śmierci Brata
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.