Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że gmina Gołdap otrzymała certyfikat jako wyraz specjalnych podziękowań za udział i zaangażowanie w kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł".

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że 25 października odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrano nowego sołtysa sołectwa Juchnajcie.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że  ma kolejne świetne wiadomości. Wniosek gminy Gołdap dotyczący budowy edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,46km został wybrany do dofinansowania.

Urząd miejski w Gołdapi  informuje, że dzięki realizacji projektu „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi” korzystamy ze zmodernizowanej sali widowiskowej, a Dom Kultury w Gołdapi rozwinął zakres realizowanych zadań i wprowadził do oferty nowe elementy.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi. Kwota przyznanego dofinansowania to 6.514.930,22zł.

Ostatnie godziny naboru propozycji zadań do budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na rok 2022! Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do północy!

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że gmina Gołdap w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021” zapewnia możliwość dofinansowania zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że wczoraj w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka.

Urząd Miejski w Gołdapi infomuje, że na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Drużynowym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców.