Loading

W niedzielę, 14 stycznia, kilkudziesięciu wolontariuszy od wczesnego rana kwestowało w Gołdapi i okolicznych miejscowościach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na "wyrównanie szans w leczeniu noworodków" w Gołdapi zebrało prawie 45 tysięcy złotych.

We wtorek, 16 stycznia, w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się spotkanie (szkolenie) z Tomaszem Schimankiem - ekspertem w zakresie stosowania klauzul społecznych.

Do końca marca 2018r. płacąc kartą w kasie urzędu wesprzesz gminę Gołdap w rywalizacji o wysokiej klasy sprzęt edukacyjny.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż 15.01.2018r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

Dobra pogoda sprzyja pracom drogowym. Korzystają z niej drogowcy pracujący na terenie gminy Gołdap.

Urząd Miejski w Gołdapi uprzejmie informuje, że do 30 czerwca 2018 roku obowiązują harmonogramy odbioru odpadów komunalnych ustalone w II kwartale ubiegłego roku.

Burmistrz Gołdapi ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego.

Na stronie Urzędu Miejskiego opublikowano najnowsze, czwarte wydanie Informatora Gołdapskiego.

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Gołdap trwają bezpłatne badania ukierunkowane na wykrycie wad postawy. Diagnostyce są poddawani wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 12 lat.

W piątek, 12 stycznia o godz. 17.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami do budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na rok 2018. Wnioskodawcy będą mogli opowiedzieć o swoich pomysłach, a mieszkańcy dopytać o szczegóły.

3 stycznia zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na rok 2018. Wnioskodawcy złożyli 11 wniosków. 8 z nich dotyczy terenu miejskiego, a 3 wiejskiego.

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi zamontowano nowoczesny sprzęt ratujący życie. Od 3 stycznia na korytarzu I piętra dostępny jest defibrylator AED.

Trwają procedury konsultacyjne przewidziane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związane z przygotowywaniem przez gminę Gołdap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę w sprawie dofinansowania projektu "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie". To kolejna inwestycja, jaka będzie realizowana w gminie.

Urząd Miejski w Gołdapi prosi o pilny kontakt rodziny osób, których zmarli są pochowani wzdłuż ogrodzenia (od strony drogi wojewódzkiej) na cmentarzu komunalnym w Grabowie.