Loading

W dniach 16 i 17 lipca prezes Piotr Wasilewski, działający w imieniu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, podpisał umowy na budowę czterech wiat rekreacyjnych oraz stworzenie obiektów małej infrastruktury zachęcającej do wypoczynku. Powstaną one w Babkach, Kośmidrach, Wilkasach i Wiłkajciach.

Weekend to dość czasu, by wybrać się na rowerową wycieczkę! Nigdy nie jest za późno, by zebrać grupę ludzi i ruszyć z nimi w trasę. W ramach projektu "Parki Przyjaźni 2" organizowane są zajęcia, których ideą jest umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych aktywności sportowych.

Urząd Miejski informuje, że na stronie www.goldap.pl została opublikowana elektroniczna wersja lipcowego wydania Informatora Gołdapskiego.

W dniach 20 i 21 lipca (piątek i sobota) w obrębie Placu Zwycięstwa prowadzone będą prace drogowe polegające na frezowaniu nawierzchni ulic.

Dom Kultury w Gołdapi oraz Urząd Miejski w Gołdapi zapraszają chętne restauracje, zakłady gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne do wzięcia udziału w konkursie na Mistrza Kartaczy.

Gmina Gołdap otrzymała prawie 100 tysięcy złotych na działania ukierunkowane na edukację w zakresie bezpieczeństwa i aktywizację oraz wzmacnianie świadomości dzieci i młodzieży.

W piątek, 13 lipca, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał 3 umowy na przekazanie dotacji celowej na renowację gołdapskich zabytków.

W dniach 17 i 18 lipca na targowisku miejskim odbędzie się akcja „Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją Ronalda McDonalda”.

W nadchodzący weekend zajęcia sportowe, realizowane w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2" zostaną połączone z ciekawym wydarzeniem, jakim będą obchody Dni Gołdapi. Ideą obu przedsięwzięć jest zachęcenie do spędzania czasu na aktywności fizycznej i dobrej zabawie.

W piątek, 13 lipca, zakończą się konsultacje społeczne projektu uchwały mającej zmienić podział miasta Gołdap na osiedla. W czwartek, 12 lipca, o godz. 18.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące tej sprawy.

Urząd Miejski w Gołdapi zachęca do uczestnictwa w wycieczce rowerowej - ciekawej formie zajęć sportowych, realizowanych w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2".

Urząd Miejski w Gołdapi przekazuje informację o II naborze konkursu grantowego ogłoszonego przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Aktywne sołectwo może uzyskać 8000zł dofinansowania na inwestycję.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Fundacja Ronalda McDonalda zapraszają mieszkańców gminy Gołdap na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania odbędą się w dniach 17-18 lipca.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały mającej zmienić podział miasta Gołdap na osiedla. Konsultacje będą prowadzone od 2 lipca do 13 lipca 2018r.

Przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie, powstaje boisko wielofunkcyjne o powierzchni ponad 2000m2.