Burmistrz Gołdapi informuje wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do rady miejskiej w Gołdapi.

Burmistrz Gołdapi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 381/44, położonej w Gołdapi przy ul. Wiosennej.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że nastąpiła zmiana terminu losowania numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi.

Nastąpiła zmiana terminu losowania numerów list kandydatów.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że 24 września członkowie gołdapskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w lesie Kumiecie, by wspólnie pożegnać lato. 

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że pierwsze medale podczas XXX Crossu Gołdapskiego mieli przyjemność wręczyć burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z przewodniczącym rady miejskiej Wojciechem Hołdyńskim.

Burmistrz Gołdapi podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi.

Z tej okazji Funkcjonariuszom i Pracownikom Oddziału Celnego w Gołdapi składamy wyrazy szacunku i uznania za zaangażowanie i ogrom pracy wkładanej w wykonywanie codziennych obowiązków. Niech realizowane przedsięwzięcia...

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że 1 stycznia 2018r. wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne i  jednostki organizacyjne.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w gminie Gołdap od 2019 roku funkcjonuje program „Weterani są wśród nas - Gołdap Przyjazna Weteranom”, wspierający weteranów i weteranów poszkodowanych.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 września br. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (...)

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że wieniec sołectwa Kozaki zajął drugie miejsce w konkursie na innowacyjny wieniec dożynkowy podczas dożynek wojewódzkich w Olsztynku.