Siedmiometrowy dąb jest oficjalną pamiątką jubileuszu i pierwszym z 450 drzew, które zostaną posadzone z tej okazji przez mieszkańców Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2020 roku.

Urząd Miejski w Gołdapi przedstawia komunikat dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Od 19 października br. Urząd Miejski w Gołdapi ogranicza działalność poprzez wprowadzenie zasady zachowania minimalnego kontaktu osobistego mieszkańców z urzędnikami.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty nieustannej satysfakcji z rozwijania uczniowskich pasji i talentów. Niech kształtowanie młodych umysłów przynosi Państwu radość i sprzyja samorealizacji.

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Gołdapi zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gołdap do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na 2021 rok. Pula środków to 150.000zł.


Wyrazy głębokiego współczucia Beacie Skrzypkowskiej i Jej Bliskim 
z powodu śmierci Mamy

składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi  


Z okazji przypadającego dziś święta Wojsk Obrony Terytorialnej pragniemy podziękować za profesjonalizm i zaangażowanie w służbie Ojczyźnie, umacnianie jej integralności oraz suwerenności. Życzymy rozwoju żołnierskich karier, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Bądźcie zawsze gotowi i zawsze blisko ludzi.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński

Urząd Miejski  w Gołdapi informuje, że do 18.10.2020 roku na terenie gminy Gołdap są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Gołdap.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w wydziale finansów i realizacji budżetu UM.

Z okazji Dnia Służby Celnej składamy wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Celnej wyrazy uznania, a także podziękowania za pełnioną służbę. Życzymy wytrwałości, sukcesów, społecznego zaufania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Tomasz Rafał Luto - Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński - Przewodniczący Rady Miejskiej


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka