GOŁDAP. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Rominta” Gołdap zaprasza na walne zebranie członków klubu, które odbędzie się 15 stycznia o godz. 17:30 w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi (sala nr 66). W przypadku braku kworum w tym terminie (co najmniej połowy liczby członków), zarząd wyznaczył drugi termin posiedzenia o godzinie 18:00 tego samego dnia. To bedzie juz ważne bez względu na ilość obecnych członków klubu.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie walnego zebrania przez prezesa zarządu MKS Rominta Gołdap
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór protokolanta
  4. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości zwołania walnego zebrania
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok
  7. Przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej za 2019 rok
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za 2019 rok
  9. Wolne wnioski - sprawy różne
  10. Zakończenie obrad

Podstawowym celem walnego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia i zaplanowanie  w oparciu o dokonaną ocenę  działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju Miejskiego Klubu Sportowego Rominta Gołdap, większych możliwości i większej efektywności.

Z. Konobrocki

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading