GOŁDAP. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Rominta” Gołdap zaprasza na walne zebranie członków klubu, które odbędzie 7 grudnia o godz. 17.00 w sala nr 66 Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego przy ul. Partyzantów 31.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków), zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia na ten sam dzień o godzinie 17:15. To będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków.

Walne zwołane jest w związku z rezygnacją Mariusza Kowalczuka z członkostwa w zarządzie i w związku z tym koniecznością uzupełnienia jego składu.

 

 
Wyszukiwarka

Loading