Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Tacy Sami” to gołdapska organizacja pozarządowa, która prowadzi od lipca ubiegłego roku dom dziecka. Działalność stowarzyszenia można wesprzeć przekazując mu w rozliczeniu rocznym 1,5% płaconego podatku dochodowego.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Tacy Sami” to gołdapska organizacja pozarządowa, która zarejestrowana została w KRS w styczniu 2023 roku. W skład jego zarządu wchodzą: Ilona Sierzputowska (prezeska zarządu), Robert Radzewicz (wiceprezes zarządu), Monika Sierzputowska (skarbniczka) Beata Sierzputowska (członkini zarządu).

W czerwcu 2023 roku zarząd powiatu w Gołdapi zlecił stowarzyszeniu „prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku. Innymi słowy można powiedzieć, że stowarzyszenie to zajmuje się obecnie prowadzeniem domu dziecka w Gołdapi. Nazwany został Dom dla Dzieci i Młodzieży „Tacy Sami" w Gołdapi. Obecnie znajduje się w nim 28 osób. To, co się tam na bieżąco dzieje, można śledzić na faceboooku pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095631038729

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Tacy Sami” nie jest organizacją pożytku publicznego, jednak za pośrednictwem Fundacji Dom Dbamy o Młodych, która ma status OPP, może pozyskiwać 1,5% PIT.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć gołdapskie stowarzyszenie częścią płaconego podatku dochodowego, powinien w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS: 0000534950
cel szczegółowy: „Tacy Sami”

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.