Jak informuje dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, szkoła ta jest przygotowana już do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Nadal jednak trwają tam remonty.

- Remonty sanitariatów na pewno zostaną ukończone przed wrześniem - mówi Mirosława Równa. - Nie będzie zakończony zaś remont pracowni gastronomicznej. W tym roku nie będzie jednak tam zajęć, więc nie będzie problemu.

W trakcie wakacji wyremontowano m.in. korytarz w budynku szkolnym nr 2, salę rekreacyjną oraz kilka pracowni. Wymieniona została też część grzejników, które szkoła zakupiła już w grudniu ub.r. Ze względu na brak środków finansowych w szkole będzie nadal działać stary piec olejowy. Jego test odbędzie się we wrześniu po zakończeniu remontów.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Dyrektor uważa, że tegoroczny nabór do szkoły nie był rewelacyjny.

- Myślałam jednak, że będzie gorszy - twierdzi Mirosława Równa. - Wiem, że się zmniejsza ilość uczniów. W szkole dziennej planowaliśmy 6 oddziałów, a mamy 5.

Łącznie do pierwszych klas przyjęto dotychczas 133 osoby, w tym do:

  • Liceum Profilowanego (profil socjalny ze specjalnością edukacja obronna) - 1 oddział - 35osób
  • Technikum (1/2 technik handlowiec i 1/3 technik obsługi turystyki) - 1 oddział- 26 osób
  • Technikum (1/2 technik mechanik i 1/2 technik logistyk) - 1 oddział - 35 osób
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej (1/2 mechanik pojazdów samochodowych i wielozawodowa) - 1 oddział - 17 osób
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( 1/2 kucharz małej gastr. i sprzedawca) - 1 oddział - 20 osób

Łącznie w szkole będzie funkcjonować 21 oddziałów, które będą kształcić 430 uczniów. Jak dodaje dyrektor liczba ta może się zmienić, bo nadal trwa nabór do oddziałów dla dorosłych.


mówi dyrektor Mirosława Równa
Jeśli nie widzisz odtwarzacza, kliknij tutaj

Więcej o przygotowaniu szkoły do nowego roku szkolnego w informacji przygotowanej dla Zarządu Powiatu oraz w wypowiedzi dyrektor Mirosławy Równej.