W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Pogorzeli po raz pierwszy bierze udział w programie społecznym „Szkoła bez Przemocy". Tegoroczna edycja programu jest już piątą z kolei, a jej głównym założeniem jest aktywne włączenie rodziców w życie szkoły.

W szkole powstał Klub Wolontariusza, który zachęcał dzieci i rodziców do podejmowania wielu działań związanych z ideą wolontariatu. Ponadto organizował zajęcia mające na celu propagowanie życia bez przemocy. Na terenie szkoły odbyły się m.in.: Tydzień Wolontariatu (6-10 grudnia 2010), podczas którego rozpowszechniano wiedzę na temat wolontariatu, warsztaty plastyczno- techniczne w celu wykonania ozdób na kiermasz charytatywny. Sprzedawano cegiełki- kalendarzyki, aby wspomóc akcję „Szkoło -Pomóż i TY". Ponadto zorganizowano zbiórkę nakrętek na zakup urządzenia NF-Walker dla chorej Joasi.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Przez cały rok uczniowie brali udział w konkursie na najlepszy projekt wolontaryjny, co pomogło im stać się bardziej otwartymi na potrzeby innych ludzi. Zwieńczeniem rocznej pracy z nowatorskim programem, było zorganizowanie „Dnia Szkoły bez Przemocy", na który to złożyło się szereg działań: olimpiada sportowa klas starszych, mecz piłki nożnej, spotkanie z żołnierzami 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, zajęcia edukacyjne na temat Afganistanu, zawody sportowe dla klas 0-III, ognisko z leśniczym i myśliwym, sadzenie nowych drzewek w ogrodzie szkolnym. Uczniowie mimo zmęczenia do domu wracali zadowoleni, pozytywnie nastawieni do świata i ludzi, a rodzicom wręczyli ulotki propagujące życie bez przemocy.