W Szkole Podstawowej w Jabłońskich odbyły się warsztaty o charakterze profilaktyki uzależnień wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Szanuj zdrowie - ratuj życie".

Oferta programu została sfinansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W I etapie warsztatów udział wzięli uczniowie klas IV-VI. Na podstawie pokazu multimedialnego i pogadanki dokonywali własnej weryfikacji opinii i postaw wobec uzależnień.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

II etap warsztatów polegał na nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klasy I-VI nabywali fachowych umiejętności z prawidłowego przeprowadzenia czynności ratujących życie człowieka w razie wypadku tj. masażu serca i sztucznego oddychania, w sytuacji zachłyśnięcia się i omdlenia, itp. Dowiedzieli się również, jak niezwykle istotną rzeczą oprócz udzielenia pierwszej pomocy jest też umiejętne zgłoszenie i przekazanie informacji o wypadku dyspozytorowi. Jak należy się zachować w takiej sytuacji i jakie informacje są najistotniejsze to niezwykle cenne i przydatne wskazówki, gdyż od nich zależy często ludzkie życie.

Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny z Centrum Profilaktyki i Edukacji „Profed" z Krakowa.