Uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi brali udział w programie o nazwie „Mówię nie, bo (nie) chcę”, zorganizowanym w celu promowania pozytywnych postaw w walce z uzależnieniami takimi jak alkoholizm i narkomania.

Podstawową funkcją szkoły jest wychowanie dzieci, wpojenie im społecznych norm i zasad oraz kształtowanie zdrowej postawy asertywności. Profilaktyka uzależnień skierowana do najmłodszych powinna koncentrować się na kształtowaniu umiejętności zapobiegających ryzykownym zachowaniom i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. W tych działaniach bierze udział również szkolny psycholog.

W związku z tym uczniowie klasy 3a uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Mówię nie, bo (nie) chcę”. Trzecioklasiści aktywnie dyskutowali o profilaktyce uzależnień. Pani psycholog wyjaśniła, czym są emocje, jak sobie z nimi radzić oraz jak uczucia wpływają na nasze zachowanie. Dzieci dowiedziały się o niebezpieczeństwach związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz innych uzależnieniach takich jak uzależnienie od technologii i mediów społecznościowych. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które pani psycholog udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się ćwiczeniami i zabawami, które utrwaliły zdobytą wiedzę. Dzięki takim inicjatywom dzieci są lepiej przygotowane do radzenia sobie z pokusami i trudnościami w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy pani Yanie Holovko za przeprowadzenie bardzo interesujących i wartościowych warsztatów z asertywności.

✍️ Anna Przybyło, Martyna Fiszer

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.