Uczniowie klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi uczestniczyli w zajęciach ph. „Piękny jest świat, gdy nałogów brak”, zorganizowanych w celu promowania pozytywnych postaw w walce z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

Podczas zajęć profilaktycznych wykorzystano elementy arteterapii. Drugoklasiści zaangażowali się, co zaowocowało pięknymi pracami plastycznymi. Spontaniczna twórczość, radość z tworzenia i satysfakcja z ukończonej pracy wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wpływają na kształtowanie obrazu samego siebie. Dzieci uczyły się planowania, wyrażania treści i emocji w kreatywny sposób, dostrzegając swoje własne zdolności i artystyczne umiejętności.

Na „kamykach” wykonanych z masy plastycznej, uczniowie malowali hasła i obrazki dotyczące profilaktyki uzależnień oraz promujące zdrowy tryb życia. Po ukończonych zajęciach dzieci zabrały swoje dzieła, które następnie przekazywały rodzicom, dziadkom, starszemu rodzeństwu czy koleżankom i kolegom, aby w ten sposób upowszechniać wiedzę na temat negatywnego wpływu używek na zdrowie.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Jastrzębskiej za przeprowadzenie tych bardzo interesujących i twórczych zajęć.

✍️ Anna Przybyło, Martyna Fiszer

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.