4 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi odbyła się II edycja Drużynowego Turnieju Logicznego Myślenia „Łamigłówki mądrej główki”.

Konkurs, który był skierowany do uczniów klas 1-3, miał na celu:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań logiczno-matematycznych uczniów
  • stwarzanie uczniom okazji do zaprezentowania swoich umiejętności
  • wdrażanie do osiągania sukcesów i przeżywania porażki
  • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

Został on objęty patronatem burmistrza Gołdapi oraz patronatem rady rodziców. Do rozgrywek przystąpiły cztery trzyosobowe drużyny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało 6 osobowe jury, które na bieżąco oceniało poprawność wykonania konkurencji i przyznawało punkty za ich wykonanie. Uczestnicy rozwiązywali zadania pisemne i praktyczne o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczniowie mogli wykazać się krytycznym myśleniem, kreatywnością oraz szybkością podejmowania decyzji.

W czasie zmagań konkursowych dowiedli, że potrafią myśleć niestandardowo, a także wykorzystywać wiedzę w praktyce. Ciekawa formuła zadań i zastosowane techniki umożliwiały trening i rozwój logicznego myślenia, które przydadzą się na każdym etapie nauki.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone i otrzymały dyplomy Mistrzów Logicznego Myślenia. Nagrody rzeczowe dla drużyn w postaci gier logicznych, wzbogacą wyposażenie zasobów dydaktycznych sal lekcyjnych. Ponadto członkowie drużyn otrzymali tytuł Mistrza Logicznego Myślenia oraz upominki.

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez radę rodziców i burmistrza Gołdapi.

wyniki:
  I Mistrz Logicznego Myślenia - drużyna Misiaki Matematyczaki
  II MistrzLogicznego Myślenia - drużyna Matematyczaki
  III Mistrz Logicznego Myślenia - drużyna Logiczne Bossy
  IV Mistrz Logicznego Myślenia - drużyna Matematyczaki

Drużynom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy osiągniętych wyników.

✍️ Barbara Nierwińska, Teresa Polnik, Anna Bocian

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.