W Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi dobiega końca realizacja projektu „Leśna pracownia“. Na utworzenie „leśnej pracowni“ przeznaczono ponad 65 tysięcy złotych.

Jest ona w pełni wyposażona, bezpieczna, wygodna i atrakcyjna. Powstała po to, aby można było w niej prowadzić szeroko rozumianą działalność proekologiczną. Zajęcia, które będą się w niej odbywały, z pewnością będą sprzyjały ochronie bioróżnorodności Puszczy Rominckiej. Wzrośnie świadomość społeczności lokalnej o tym, jak unikatowym jest ona miejscem.

Inwestycję sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych źródeł.