24 kwietnia odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego „Chemia wierszem pisana”, zorganizowanego przez Brygidę Mościńską i Małgorzatę Wińską ze Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie.

Honorowy patronat nad nim sprawował burmistrz Gołdapi. Konkurs był skierowany do uczniów klas 7 i 8 wszystkich szkół podstawowych naszego powiatu. Polegał na stworzeniu utworu poetyckiego na temat chemii. Wzięło w nim udział ponad piętnaścioro ósmoklasistów oraz kilkoro siódmoklasistów z pięciu szkół. Większość prac spełniło założenia konkursu, czyli były to wiersze mierzące się z trudnymi chemicznymi treściami, bardzo piękne pod względem językowym, niektóre wielce oryginalne i twórcze. Czternaście utworów zakwalifikowało się do ostatecznej oceny komisji, która miała niezwykle ciężkie zadanie, aby wyłonić trzy najpiękniejsze utwory. Jury zebrało się 3 kwietnia. Obradowano w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Komisja w składzie: Anna Podciborska (przedstawiciel wydziału oświaty), Marta Dębowska i Małgorzata Wińska (nauczycielki chemii) oraz Małgorzata Marcinkiewicz i Brygida Mościńska (polonistki), oceniała zarówno treść i budowę utworów, jak i ich walory artystyczne oraz poprawność chemiczną. Większość wierszy zachwycała ciekawym pomysłem czy kunsztem językowym, były także one różnorodne pod kątem ujęcia tematu, co dodatkowo utrudniało wybór najlepszych. Jak na koniec stwierdziły członkinie jury, niemal każdy utwór bowiem miał w sobie to coś! Po długiej debacie udało się wyłonić zwycięzców: Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Kruszka, uczennica Szkoły Podstawowej w Dubeninkach, drugie miejsce zajął wiersz Julii Predko ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, natomiast trzecie miejsce powędrowało do Marii Osińskiej ze Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie. Oceniający postanowili wyróżnić jeszcze cztery wiersze, a ich autorzy to: uczeń Szkoły Podstawowej w Dubeninkach Oliwier Kamiński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Wiktor Leszczyński, uczennica Szkoły Podstawowej w Boćwince Katarzyna Rojek oraz uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Amelia Sidor. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie spotkali się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia oraz rozdanie nagród i dyplomów. Aby jednak docenić autorów prac konkursowych, organizatorki postanowiły opracować pamiątkowy tomik poezji pod tym samym tytułem. Zbiór „Chemia wierszem pisana” powędrował do opiekunów naszych młodych utalentowanych literatów.

Składamy gorące podziękowania za opiekę nad naszymi twórcami i wspieranie młodych talentów. Podziękowania składamy przede wszystkim panu burmistrzowi Tomaszowi Luto i pracownikom wydziału oświaty i spraw społecznych za sfinansowanie nagród w konkursie i pomoc w jego realizacji. Dziękujemy również właścicielom sklepu Alfa-Print w Gołdapi za wsparcie konkursu w postaci materiałów papierniczych oraz właścicielom sklepu MaxElektro „Figaro” za owocną pomoc w doborze nagród.

Brygida Mościńska i Małgorzata Wińska
organizatorki konkursu

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.