Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie przystąpiła do realizacji projektu pt. "Nasza grecka przygoda - uczymy się inaczej", współfinansowanego przez Unię Europejską. Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, cyfrowych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów. Ponadto poprzez realizację projektu uczniowie nabędą umiejętności uniwersalnych takich jak: kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi i kultura osobista, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji oraz umiejętności zapobiegania dyskryminacji. Projekt ma na celu wzbudzić w uczniach własną kreatywność oraz rozwinąć umiejętność odniesienia własnej kreatywności do kreatywności innych osób. Nauczyciele dążyć będą do tego, aby wprowadzić uczniów w świat wartości, współpracy i poszanowania tradycji polskiej, europejskiej i światowej.

Projekt "Nasza grecka przygoda - uczymy się inaczej" zakłada realizację 12-dniowego wyjazdu uczniów do Grecji. Podczas pobytu uczniowie wezmą udział w wielorakich zajęciach realizujących cele projektu. Realizacja projektu przyniesie korzyści uczniom, nauczycielom oraz szkole. W ramach promocji projektu uczniowie wykonali plakaty przybliżające kulturę Grecji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.