Uczniowie SP3 w Gołdapi wraz nauczycielami przedmiotów przyrodniczych prowadzą szkolna zbiórkę odpadów szkodliwych. Baterie, bo o nich mowa, są bardzo użyteczne. Jednak po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla naszego środowiska. Do produkcji ich wykorzystuje się metale ciężkie i substancje toksyczne. Baterie po wyrzuceniu na wysypisko komunalne ulegają rozszczelnieniu, substancje te przedostają się do gleby, a potem do wód gruntowych. Dlatego należy je zbierać oddzielnie, aby zostały unieszkodliwione lub przekazane do recyklingu.

Celem selektywnego zbierania odpadów szkodliwych jest uwrażliwienie młodzieży szkolnej na potrzeby i ochronę lokalnego środowiska, a także dbanie o nasze wspólne dobro. Wrzucanie baterii do odpowiednich pojemników to mały wysiłek, a jaki wielki zysk dla środowiska i naszego zdrowia.

Urszula Becz, Anna Janonis-Klimko, Iwona Malinowska-Januszkiewicz

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.