16 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyło się „szkolędowanie”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie i nauczyciele. Każda z klas wykonała wcześniej przygotowaną kolędę lub pastorałkę. Na końcu wystąpili nauczyciele na czele z dyrektor szkoły, którzy wspólnie wykonali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Uroczystość wprowadziła w świąteczny nastrój, który udzielił się wszystkim zebranym: uczniom, nauczycielom i rodzicom. Spotkanie zakończyło się złożeniem świątecznych życzeń.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za zaangażowanie.

szkolne koło wolontariatu,
samorząd uczniowski

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!