15 grudnia w Szkole Podstawowej w Boćwince odbył się drugi etap VI Międzyszkolnego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień 2022. Skierowany był do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu gminy Gołdap. Głównym jego celem było zapobieganie uzależnieniom od internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych oraz ograniczenie i eliminowanie niepożądanych społecznie ryzykownych zachowań, tj. spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, cyberprzemocy w sieci. W ramach projektu kształtowano i promowano postawy prozdrowotne w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, w szkole i jej okolicy. Koordynatorką konkursu była Beata Zajkowska - nauczycielka przedmiotów przyrodniczych.

Pierwszy etap konkursu odbył się 1 grudnia i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z profilaktyki uzależnień. W quizie wzięło udział 81 uczniów. Ci z najlepszymi wynikami utworzyli trzyosobowe zespoły, które rywalizowały ze sobą w drugim etapie.

Zwycięzcy konkursu:
  1 miejsce - Szkoła Podstawowa w Grabowie (Martyna Wiazowska, Igor Protasiewicz, Szymon Szender)
  2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Boćwince (Katarzyna Rojek, Julia Treter, Michał Czarnotta)
  3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Galwieciach (Wiktoria Urbanowicz, Amelia Orzechowska, Maciej Leszczyński)

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs zrealizowano w ramach projektu "Lubię siebie! Nie używki”. dofinansowanego ze środków gminy Gołdap przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

SP w Boćwince

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.