Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami oraz daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi 22 listopada. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Przystrojono również sale lekcyjne niebieskimi balonami i innymi dekoracjami. Przy użyciu kredy uczniowie przygotowali rysunki ilustrujące konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka. Nauczyciele informatyki przeprowadzili klasowe turnieje z wykorzystaniem trzech quizów Kahoot o prawach dziecka przygotowanych przez UNICEF. Wychowawcy przeprowadzili zajęcia przybliżające uczniom artykuły Konwencji o prawach dziecka oraz poruszające kwestie przeciwdziałania dyskryminacji. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali rozgrywki międzyklasowe w piłce nożnej, gdyż sport wspaniale łączy ludzi, a w walce o dobro dzieci na świecie jest tylko jedna drużyna – „drużyna praw dziecka”!

Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania, dbajmy o podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych.

D. Bartos, A. Wasilewska

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.