Kapituła konkursu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 29 złożonych sprawozdań rekomendowała 8 szkół do otrzymania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 30 listopada kurator przyznał go na 3 lata między innymi Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek, które:

- zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach
- podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
- wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa
- promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji
- aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

Podziękowania składam osobom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu: Małgorzacie Górko, Justynie Przekop i Karolinie Rzędzian.

Ewa Zaremba

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!