Z inicjatywy samorządu uczniowskiego i szkolnego koła wolontariatu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi włączyli się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki”. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Uczniowie wykonywali plakaty propagujące zachowania wolne od przemocy i agresji, prowadzono rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie. 16 listopada zorganizowano w szkole pomarańczowy dzień, podczas którego społeczność szkolna propagowała noszenie pomarańczowej wstążki.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!